124 ОУ "Васил Левски"
Основно училище в град София, кв. Сухата река

Мисия и визия

   124 ОУ "Васил Левски", кв."Суха река" изпълва своето натоварено ежедневие със системна, иновативна и креативна, целенасочена и продуктивна работа, свързана пряко и в съвършена цялост с максималното приобщаване към учебната дейност на всички ученици, подлежащи на обучение, възпитание и образование.
   От първостепенна грижа за нашето училище е формирането и изграждането на всеки обучаващ се в изконни патриотични, граждански и нравствени добродетели.
   Високият професионализъм на педагогическата колегия, ежегодно обновяван и надлежно поддържан, чрез прилагането на иновативни техники и допълнителни обучения, несъмнено спомага за израстването на училищния имидж и престиж.
   Високата отговорност, съчетана с дисциплинираност, отдавна изразява нашето общоучилищно кредо на творческо мислене и визия за живота.

 

   За цялостната визия на 124 ОУ "Васил Левски" решаващ компонент се явява непрестанната работа по посока на повишаване мотивацията за овладяване на все по- нови и нови знания, формиране на умения за справяне с гранични ситуации и изграждане на навици за полагане на полезен труд.
   От голяма значимост за визията ни е приобщаването на подрастващите към националните, европейски, глобални и световни проблеми, необходими за младежката интеграция, адаптация и пряка възможност за социализация. Това са нашите високи цели, които неотклонно преследваме, както с учениците от ромски произход, така и към обучаващите се при нас бежанци от различни страни.
   Проличава усилена работа в усъвършенстване на Английски език; музикалната подготовка, свързана с разкриване на музикална паралелка от 1-ви клас с народно пеене, хорови изпълнения, свирене на народни инструменти - гайда, кавал, мандолина, тарамбука ; висока спортна подготовка ( множество участия във футболни и волейболни срещи с други училищни отбори.
   Друг важен приоритет е непрекъснатото обновяване на Материално техническа база в училище ( работа с интерактивна дъска), индивидуални и групови проекти с учениците,поддържане на тясна връзка с НЧ"Васил Левски-1928", разучаване на иновативните занимания, които се предлагат там.

Заповядайте при нас и ще останете дълбоко впечатлени!