124 ОУ "Васил Левски"
Основно училище в град София, кв. Сухата река

Прием 2024-2025г.

  Със заповед № 166/05.03.2024 г. на директора е утвърден план прием за ученици от първи клас на една паралелка - 22 ученици за учебната 2024/2025 година.