124 ОУ "Васил Левски"
Основно училище в град София, кв. Сухата река

Прием в първи клас през 2023 - 2024 учебна година.

Прием 2023-2024г.

Със заповед  на директора е утвърден план прием за ученици от първи клас на една паралелка - 22 ученици за учебната 2023/2024 година.