124 ОУ "Васил Левски"
Основно училище в град София, кв. Сухата река

Прием 2021-2022г.

Със заповед № 166/30.03.2021 г. на директора е утвърден план прием за ученици от първи клас на една паралелка - 24 ученици за учебната 2021/2022 година.