124 ОУ "Васил Левски"
Основно училище в град София, кв. Сухата река

Уважаеми ученици, проправителните изпити за учебната 2023/2024 година ще се проведат както следва:

  1. На 15.07.2024г. от 10.00ч. да се проведе изпит по БЕЛ ЗУЧ 
  2. На 16.07.2024г от 10,00ч. да се проведе писмен изпит по БЕЛ ИУЧ
  3. На 17.07.2024 г.от 10,00ч. да се проведе изпит по АЕ ЗУЧ
  4. На 18.07.2024г. от 10,00ч. да се проведе изпит по КМИТ ЗУЧ
  5. На 19.07.2024г. от 10,00ч. да се проведе изпит по ИЦ ЗУЧ